Disclaimer

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin Antwoordservice Nederland een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen;
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluid- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zake, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. Antwoordservice Nederland spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. Antwoordservice Nederland verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich
feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Antwoordservice Nederland is niet aansprakelijk voor schade welke is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. Antwoordservice Nederland mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar
gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
Antwoordservice Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of
beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer is Antwoordservice Nederland niet verantwoordelijk voor kenbaar
aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van
die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. Antwoordservice Nederland behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de
webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten, welke op de webpagina zijn aangeboden,
gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Antwoordservice Nederland de toegang van de
webpagina monitoren.
 10. U zal Antwoordservice Nederland, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld/ingeschakeld ten gevolge van of
 gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Kwaliteit, betrokkenheid en partnership

 • De specialist sinds 1989
 • Gespecialiseerde, in-house opgeleide operators
 • Altijd direct persoonlijk contact
 • Meer dan 950 tevreden klanten
 • 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar

Antwoordservice Nederland is ISO9001 en ISO27001 gecertificeerd